Bostadsrättsföreningen Folkungarna

Stockholms län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Sollentuna och Bostadsrättsföreningen Folkungarna är ett av dem. Stockholms län är ett stort län där det finns många företag där och Bostadsrättsföreningen Folkungarna är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Folkungarna är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Folkungarna är ett Bostadsrättsförening och skapades 1959-06-15. Det finns flera olika företag i Stockholms län som är ett stort län. Sollentuna där företaget finns i jobbar för att företag som Bostadsrättsföreningen Folkungarna ska trivas.

Bostadsrättsföreningen Folkungarna är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1994-01-01. I Sollentuna så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder, lokal och garage åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrätts- havare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Folkungarna är momsregistrerat och det har de varit sedan 1991-01-01.

Idag är Bostadsrättsföreningen Folkungarna och det finns flera företag som är det idag i Sollentuna.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Folkungarna så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 08-964099.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Larsson, Jan Magnus -Lindgren, Harri Lennart -Olsson, Eva Ann-Christin Birgitta.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Folkungarna är Baggens, Per Anders som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Jussén, Susanne Elisabeth som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Jan Magnus som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindblom, Erik Johan som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindgren, Harri Lennart som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Malmborg, Anna Brita Christina som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamotOlsson, Eva Ann-Christin Birgitta som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Leander, Bengt Ivar som är född 1934 och har titeln Suppleant, Wennerström, Lars Johan Knut som är född 1948 och har titeln Suppleant.

Bostadsrättsföreningen Folkungarna har 714800-0370 som sitt organisationsnummer.