Bostadsrättsföreningen Tärnan nr 2

Stockholms län

Information

714800-1998 är organisationsnummer för verksamheten Bostadsrättsföreningen Tärnan nr 2. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Tärnan nr 2 är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Sollentuna som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Tärnan nr 2 finns i.

Bostadsrättsföreningen Tärnan nr 2 har varit registrerat sedan 1956-12-15 och det finns flera verksamheter i Stockholms län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Tärnan nr 2 så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Tärnan nr 2 är och det finns flera verksamheter i Sollentuna som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Tärnan nr 2 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Tärnan nr 2 så kan ni göra det på telefon genom 070-3800559 eller genom brev på följande adress:
Bagarbyv. 13 B, 191 34, Sollentuna

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Tärnan nr 2 och det är Eriksson, Mari Barbro Axelia som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Holmström, Christer Orvar Borre som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Jansson, Fredrik Ivan som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Spengler Gepfrich, Ebba Susanne som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Anna Lise-Lott som är född 1958 och har titeln Suppleant, Sellén Dahl, Maj-Lis Margareta som är född 1952 och har titeln Suppleant