HSB Bostadsrättsförening Ängstorp i Sollentuna

Stockholms län

Information

716417-4844 är organisationsnummer för företaget HSB Bostadsrättsförening Ängstorp i Sollentuna. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB Bostadsrättsförening Ängstorp i Sollentuna är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Sollentuna som är den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Ängstorp i Sollentuna finns i.

HSB Bostadsrättsförening Ängstorp i Sollentuna har varit registrerat sedan 1981-01-19 och det finns flera företag i Stockholms län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB Bostadsrättsförening Ängstorp i Sollentuna så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSB Bostadsrättsförening Ängstorp i Sollentuna är och det finns flera bolag i Sollentuna som också är .

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Ängstorp i Sollentuna är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Borg, Hans Joakim -Dreborg, Karl-Henrik Gustaf -Nyberg, Elaine Carina -Sävenby, Sven Bertil -Westermark, Kristina -Öjefors, Nils Otto

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Ängstorp i Sollentuna så kan ni göra det på telefon genom 08-58089700 eller genom brev på följande adress:
Häggviksv. 23 A, 191 50, Sollentuna

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB Bostadsrättsförening Ängstorp i Sollentuna och det är Borg, Hans Joakim som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Frank, Karin Johanna som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Nyberg, Elaine Carina som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Sävenby, Sven Bertil som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Westermark, Kristina som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Öjefors, Nils Otto som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamotDreborg, Karl-Henrik Gustaf som är född 1944 och har titeln Suppleant,