Bostadsrättsföreningen Stensunda

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Stensunda är ett av många bolag som finns i Sollentuna. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Stensunda finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Stensunda som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1987-04-06.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till RIBBINGS VÄG 89, 192 52, Sollentuna. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Stensunda så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-353544.

Sollentuna arbetar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Stensunda ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Stensunda. Det finns flera bolag i Stockholms län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i förenignen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Stensunda är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Stensunda och det är följande personer, Edenbäck, Kerstin Viveka som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Jansson, Leif Gustaf som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Müller, Eva Birgitta som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Sidebeck, Karl-Olov Tage som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Westin, Bo Isidor som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Forsberg, Gerd Astrid som är född 1938 och har titeln Suppleant.Iversen, Björn Johan som är född 1960 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Stensunda är 716419-8793.