HSB Bostadsrättsförening Alboda i Sollentuna

Stockholms län

Information

I Stockholms län så finns HSB Bostadsrättsförening Alboda i Sollentuna. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Sollentuna här finns det många olika Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Alboda i Sollentuna tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Stockholms län. Sollentuna jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Stockholms län gör att bolag trivs där.

HSB Bostadsrättsförening Alboda i Sollentuna är ej momsregistretat och har organisationsnummer 716422-0498.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer).

HSB Bostadsrättsförening Alboda i Sollentuna är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I HSB Bostadsrättsförening Alboda i Sollentuna så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Hellman, Lilian Margareta som är född 1944 och har titeln Suppleant . Ludvigsson, Hans Mats Tobias som är född 1974 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.