HANDELSBOLAGET LINRO

Stockholms län

Information

HANDELSBOLAGET LINRO hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Sollentuna som är den kommunen där HANDELSBOLAGET LINRO finns. I Sollentuna så finns det många olika Handelsbolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Handelsbolag. HANDELSBOLAGET LINRO tillhör verksamheterstypen Handelsbolag och verksamheten har F-skatt vilket HANDELSBOLAGET LINRO har haft sedan 1998-01-01. HANDELSBOLAGET LINRO har funnits sedan och 1998-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till HANDELSBOLAGET LINRO så kan ni göra det genom att skicka er post till Koltrastv. 11 A, 192 55, Sollentuna men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 070-5910483.

Sollentuna arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

HANDELSBOLAGET LINRO har idag 916404-6964 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av bolagsmännen var för sig. är den som för stunden ansvarar för HANDELSBOLAGET LINRO

Konsultverksamhet och köp av fast och lös egendom inom specifikt, elkraft, telekommunikation, metallurgi, civil minröjning och i övriga industriella branscher med förankring i svenskt näringsliv.

I HANDELSBOLAGET LINRO så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Lindqvist, Karl Christer som är född 1956 och har titeln Bolagsman, Ottermark Lindqvist, Inger Carina som är född 1959 och har titeln Bolagsman, .