Stockholm Bygg & Stenspräckning Handelsbolag

Stockholms län

Information

Stockholm Bygg & Stenspräckning Handelsbolag är ett av många verksamheter som finns i Sollentuna. Det är nämligen den kommunen som Stockholm Bygg & Stenspräckning Handelsbolag finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Stockholm Bygg & Stenspräckning Handelsbolag som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 2006-08-08.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Fagottv. 10, 192 74, Sollentuna. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Stockholm Bygg & Stenspräckning Handelsbolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Sollentuna arbetar för att verksamheter som Stockholm Bygg & Stenspräckning Handelsbolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Stockholm Bygg & Stenspräckning Handelsbolag. Det finns flera verksamheter i Stockholms län.

Byggnadsverksamhet, sten- och bergspräckning.

Firmatecknare för Stockholm Bygg & Stenspräckning Handelsbolag är följande:
Firman tecknas av bolagsmännen var för sig..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Stockholm Bygg & Stenspräckning Handelsbolag och det är följande personer, Tornberger, David Rikard Tage som är född 1986 och har titeln Bolagsman, Tubérus, Bengt Stefan Ferdinand som är född 1965 och har titeln Bolagsman,

Organisationsnummer för Stockholm Bygg & Stenspräckning Handelsbolag är 969720-4940.