Bisslinge Förvaltning Aktiebolag

Stockholms län

Information

Bisslinge Förvaltning Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Sollentuna som är den kommunen där Bisslinge Förvaltning Aktiebolag finns. I Sollentuna så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Bisslinge Förvaltning Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Bisslinge Förvaltning Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Bisslinge Förvaltning Aktiebolag har funnits sedan och 1989-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Bisslinge Förvaltning Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Bisslinge, 192 77, Sollentuna men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 08-59421230.

Sollentuna arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Bisslinge Förvaltning Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Bisslinge Förvaltning Aktiebolag har idag 556103-0551 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna -suppleanterna Firman tecknas i förening av -Dagnestad, Gunilla Elisabet -Gräntz, Knut Roger Henrik är den som för stunden ansvarar för Bisslinge Förvaltning Aktiebolag

Bolaget skall bedriva jordbruk med binäringar, golfbaneverksamhet, uthyrning av lokaler samt bedriva med nu nämnda verksamheter förenlig verksamhet.

I Bisslinge Förvaltning Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Dagnestad, Gunilla Elisabet som är född 1949 och har titeln Extern firmatecknare, Gräntz, Knut Roger Henrik som är född 1953 och har titeln Extern firmatecknare, Bonnier, Carl Samuel som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Bonnier Erhag, Betty Johanna som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Bonnier, Felix som är född och har titeln Suppleant,Bosatt utomlands inom EES, Bonnier, Simon som är född och har titeln Suppleant,Bosatt utomlands inom EESHävrén, Conny Fredric som är född 1971 och har titeln Revisor, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor, .