Cramo Sverige AB

Stockholms län

Information

Cramo Sverige AB är ett av många verksamheter som finns i Sollentuna. Det är nämligen den kommunen som Cramo Sverige AB finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Cramo Sverige AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Cramo Sverige AB som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1966-06-09. Men sedan 1984-01-01 så har Cramo Sverige AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Torshamnsg. 35, 164 40, Kista. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Cramo Sverige AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-6235400.

Sollentuna arbetar för att verksamheter som Cramo Sverige AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Cramo Sverige AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Stockholms län.

Bolaget ska bedriva uthyrning av liftar, byggmaskiner och bodar, handel med begagnade bygg- och anläggningsmaskiner och därtill hörande utrustning, uthyrning och förmedling av anläggningsmaskiner, med eller utan personal, förmedling av personal med kompetens att hantera anläggningsmaskiner, utföra snöröjning, sandning och trädgårdsskötsel, äga och förvalta värdepapper och annan lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Cramo Sverige AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Firman tecknas av -Ågren, Ingrid Ann-Charlotte i förening med en av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Cramo Sverige AB och det är följande personer, Ågren, Ingrid Ann-Charlotte som är född 1960 och har titeln Extern firmatecknare, Bengtsson, Erik Anders som är född 1969 och har titeln VD, Bengtsson, Erik Anders som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Koivula, Vesa Pekka som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Ala-Härkönen, Martti Juhani som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Carlson, Rolf Göran som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot.Hansson, Leif Sven Ingemar som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Jonsson, Anders Erik som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Hansson, Kjell Gunnar som är född 1954 och har titeln Suppleant,Arbetstagarrepresentant.Hansson, Pekka Jalmari som är född 1949 och har titeln Suppleant,Arbetstagarrepresentant.Ernst & Young Aktiebolag som är född och har titeln Revisor.Ikonen, Peter Mikael som är född 1963 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Organisationsnummer för Cramo Sverige AB är 556104-3539.