Lito Maskintjänst Aktiebolag

Stockholms län

Information

I Sollentuna finns det ett Aktiebolag som heter Lito Maskintjänst Aktiebolag. Det finns flera bolag som liknar Lito Maskintjänst Aktiebolag i Stockholms län. Sollentuna är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Lito Maskintjänst Aktiebolag är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera bolag som är det i Stockholms län.

Sedan 1973-03-05 så har Lito Maskintjänst Aktiebolag varit registrerat och sedan 1973-01-01 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är Lito Maskintjänst Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler bolag som är det i Sollentuna.

Vill man komma i kontakt med Lito Maskintjänst Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Tjärhovsg. 5 B, 116 21, Stockholm. Vi ni istället prata med Lito Maskintjänst Aktiebolag så kan ni göra det på 08-7301970.

Bolaget ska bedriva penning- och finansieringsrörelse, dock ej sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen eller lagen om kreditmarknadsbolag. Bolaget ska långsiktigt förvalta eget kapital genom handel med värdepapper, mark och fastigheter. Bolaget skall även bedriva annan verksamhet förenlig med ovanstående verksamheter.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Runow, Göran Kristofer som är född 1963 och har titeln Extern VD, Ingels Lindgren, Siv Gunhild som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Runow, Anna Karin som är född 1963 och har titeln Suppleant, Thurfjell, Gunhild Åsa Katarina som är född 1966 och har titeln Suppleant, Lundqvist, Lars Åke som är född 1943 och har titeln Revisor, Ankerton, Åke Per-Ove som är född 1941 och har titeln RevisorssuppleantOventus Revisionsbyrå Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Ingels Lindgren, Siv Gunhild -Runow, Göran Kristofer .

Lito Maskintjänst Aktiebolag har 556177-3952 som sitt organisationsnummer.