NKT Bygg AB

Stockholms län

Information

NKT Bygg AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Sollentuna som är den kommunen där NKT Bygg AB finns. I Sollentuna så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. NKT Bygg AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har ej F-skatt. NKT Bygg AB har funnits sedan .

Vill ni skicka post till NKT Bygg AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Bergkällav. 23, 192 79, Sollentuna men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 08-7549280.

Sollentuna arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är NKT Bygg AB Privat, ej börsnoterat.

NKT Bygg AB har idag 556467-7705 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Hellgren, Anders Mikael -Hellgren, Karl Robert är den som för stunden ansvarar för NKT Bygg AB

Bolaget skall äga, förädla, förmedla och försälja fastigheter, bedriva byggnadsentreprenader, äga och hyra ut för byggbranschen lämpliga maskiner, verktyg och annan utrustning. utföra fastighetsskötsel, förvalta fast och lös egendom samt idka med det sagda förenlig verksamhet.

I NKT Bygg AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är .