Alfanet Com AB

Stockholms län

Information

Alfanet Com AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Sollentuna som är den kommunen där Alfanet Com AB finns. I Sollentuna så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Alfanet Com AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Alfanet Com AB har haft sedan 1994-01-01. Alfanet Com AB har funnits sedan och 1998-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Alfanet Com AB så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 08-215159.

Sollentuna arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Alfanet Com AB Privat, ej börsnoterat.

Alfanet Com AB har idag 556492-4214 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Alfanet Com AB

Bolaget skall bedriva import och försäljning av reklam och presentartiklar, handelsrörelse, agenturverksamhet, tjänste-, uppdrags- och konsultverksamhet, ekonomi och affärsverksamhet inom hemelek- tronik, industrielektronik, datahårdvara, datamjukvara, internet, telefoni, telekommunikation, datakommunikation och utbildning inom dessa områden. Handel och förvaltning av andra bolag, aktier, värdepapper, ntikviteter, vapen, ädelstenar, smycken, ädelmetaller, metaller, stapelvaror inom internationella varu- börser, råvarumarknaden, olja, kemikalier inom organisk och oorganisk kemi, medicin, datoer, datamjukvara, internet, telefo- ni, kommuni kation, datakommunikation, hemelektronik, industri- elektronik, elektronikkopmonenter, fordon, industrimaskiner, instrument, apparater och verktyg till verkstadsindustrin, fastigheter, bostadsrätter, byggmaterial, möbler, varuhandel och liknande fast och lös egendom samt med enligt ovan förenlig verksamhet.

I Alfanet Com AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Nilsson, Hans Göran Bertil som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Sinisalo, Marja Sinikka som är född 1954 och har titeln Suppleant, Rönnestig, Sven Gunnar som är född 1952 och har titeln Revisor, Aktiebolaget Företagsrevision RRS. som är född och har titeln Revisor, .