IT Analys Frank Ullmark AB

Stockholms län

Information

IT Analys Frank Ullmark AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Sollentuna som är den kommunen där IT Analys Frank Ullmark AB finns. I Sollentuna så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. IT Analys Frank Ullmark AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket IT Analys Frank Ullmark AB har haft sedan 1998-01-01. IT Analys Frank Ullmark AB har funnits sedan och 1998-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till IT Analys Frank Ullmark AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Timmerv. 16 B, 191 63, Sollentuna men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 070-3104939.

Sollentuna arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Idag är IT Analys Frank Ullmark AB Privat, ej börsnoterat.

IT Analys Frank Ullmark AB har idag 556514-4960 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -Persson Ullmark, Gerd Lisbeth -Ullmark, Frank är den som för stunden ansvarar för IT Analys Frank Ullmark AB

Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet och produktion av tjänster inom IT, utbildning, organisationsutveckling och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.

I IT Analys Frank Ullmark AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Ullmark, Frank som är född 1945 och har titeln VD, Ullmark, Frank som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson Ullmark, Gerd Lisbeth som är född 1959 och har titeln Suppleant, Eneroth, Inger Kristina Louise som är född 1966 och har titeln Revisor, Holmgren, Berit Elvine som är född 1954 och har titeln Revisorssuppleant, AxL Revision AB som är född och har titeln RevisorCarlsson & Partners Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor, .