KGK Fastigheter Norr Aktiebolag

Stockholms län

Information

Bolaget skall ha till föremål för sin verksmahet att, direkt eller genom delägarskap i andra företag, äga, uthyra och förvalta fast egendom, bedriva finansieringsverksamhet och idka handel med värdepapper ävensom att bedriva därmed förenlig rörelse. Detta må dock icke ha karaktär av lånerörelse, som avses i bankrörelselagen (1987:617) eller lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för KGK Fastigheter Norr Aktiebolag vars bolagstyp är Aktiebolag.

I Sollentuna så är KGK Fastigheter Norr Aktiebolag ett av många bolag vars bolagstyp är Aktiebolag och tittar vi till hela Stockholms län så finns det ännu fler.

Sollentuna arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Sollentuna och i Stockholms län. Redan 1996-07-08 så skapades KGK Fastigheter Norr Aktiebolag och företaget är har F-skattsedel KGK Fastigheter Norr Aktiebolag har haft det sedan 1997-01-01.

KGK Fastigheter Norr Aktiebolag är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1997-01-01

556532-6393 är organisationsnummret för företaget som finns i Sollentuna.

Just nu är KGK Fastigheter Norr Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns många företag som är Privat, ej börsnoterat i Stockholms län

Vill ni komma i kontakt med KGK Fastigheter Norr Aktiebolag så går det att nå dem via telefon på 08-923000 fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Knutsson, Franz Håkan Firman tecknas två i förening av -Brand, Lars Henry -Eriksson, Ulf Håkan -Flemström, Erik Olof Peter -Nilsson, Sune Herbert David -Regefalk, Johan Egon -Szekely, Stefan Georg Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Följande personer är på något sätt aktiva inom KGK Fastigheter Norr Aktiebolag är Brand, Lars Henry som är född 1944 och har titeln Extern firmatecknare, Eriksson, Ulf Håkan som är född 1963 och har titeln Extern firmatecknare, Flemström, Erik Olof Peter som är född 1968 och har titeln Extern firmatecknare, Regefalk, Johan Egon som är född 1958 och har titeln Extern firmatecknare, Szekely, Stefan Georg som är född 1946 och har titeln Extern firmatecknare, Nilsson, Lars Roland som är född 1951 och har titeln VDNilsson, Lars Roland som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Knutsson, Franz Håkan som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Nilsson, Sune Herbert David som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamotPricewaterhouseCoopers Kommanditbolag som är född och har titeln RevisorBengtsson, Carl Lauritz Michael som är född 1959 och har titeln HuvudansvarigrevisorÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.