Trafikkontroll

2018-02-16 07:59:00

På polisens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

E4, Helenelund. Resultat av trafikkontroll.

Resultat av en trafikkontroll som genomfördes mellan ca 08:00 - 10:30:

Ett fordon taget i beslag.
Misstänkt stöldgods taget i beslag.
Ett fall av grov olovlig körning (återkallat körkort eller kör vanemässigt)
Ett fall av tillåtande av grov olovlig körning (äger eller disponerar fordon som körs av körkortslös)
22 fall av hastighetsöverträdelser rapporterade.

Information som lämnas om pågående händelser är preliminär och kan komma att ändras.

 

 

 

 

Se händelsen på polisen.se